Folkets Hus Nyheter

Dette skjer på Folkets Hus Drammen

Siste nytt

Røykfritt på og utenfor Folkets Hus Drammen


Røykfritt miljø

Det er innført røykfri sone på gateplan inn mot forretningene våre.

Dette er som en del av husets strategi for å fremstå mer attraktive og ordnet.

Det er fra 1 november ikke lov å henge på utsiden av fortetningene og røyke. Askebegre og røykesone er på baksiden av bygget som er merket grønt på bildet.

Vi ber om at alle følger den nye reglen 

Landskonferanse i Folkets Hus

Den 24 og 25 oktober er det landskonferanse i Folkets Hus forbund.

Viktige saker for husene og det er gledelig at halvparten av alle husene (35 stykker) er representert.

Vi i Drammen har fått lov til å presentere vår strategiprosess.

Fint å treffe representanter fra de forskjellige husene fra hele landet.

Klima/ vann og avløp


Det sist året er det investert i nytt klimaanlegg på Folkets Hus en investering på 6 mill kroner.

I tillegg vil det settes opp ny solskjerming på sør og vestvegg.

Vi har byttet ut store deler av røropplegget på huset og vi vil måtte ta et vedlikeholdsløft på avløpssiden også.

Vi har nå noen tunge vedlikeholdsoppgaver foran oss, det blir både spennende og bra når vi får disse prosjektene også på plass. 

Folkets Hus Kafe - kulturkafeen
Den 1 . desember åpner kafeen i Folkets Hus Drammens 2 etasje.

Her kan en få en matbit, se kunst og få med seg kulturelle innslag

Folkets Hus kafe finner en i 2 etasje på Folkets Hus Drammen.

Vi gleder oss til å treffes i kulturkafeen her på Folkets Hus. 

VELKOMMEN !

Nå bygges nytt klimaanlegg

Fra sommeren og frem til nå har vi sett på muligheten for å bytte klimaanlegget på Folkets Hus.

Det er ikke første gangen vi forsøker å få noe gjort rundt dette men denne gangen har vi funnet en løsning.

I tillegg har huset kommet så langt med sunn drift så dette betydelige løftet lar seg gjennomføre.

Styret og årsmøtet har gitt sin tilslutning, Folkets Hus Landsforbund har innvilget lån for finansiering og alle regnestykker er gjennomgått av Revisorkollegiet.

Sa da har EM teknikk som driver prosjektet fått klarsignal til å starte bestilling av aggregater.

Vi har startet jobben med å rydde 5 etasje på folkets hus for plassering av utstyret og vi starter utskifting og bygging av nytt i uke 26.

Det gamle rives og alt heises ut fra 5 etasje etter at taket er fjernet.

Vi gleder oss over at i jubileumsåret 2018 fikk vi dette endelig til  takk til leietagerne som har vært tålmodige mhst inneluft på varme og kalde dager

Dette er styret 2018

Dette er styret i Folkets Hus Drammen sa i 2018


Forslag nytt styret:

Leder: Jan Petter Gundersen - Landsorganisasjonen i Norge Buskerud

Nestleder:  Tore E: Hansen, Drammen AP

Sekretær: Unni Bjølgerud, Buskerud HK 

1. styremedlem: Bjørg Johannessen, Buskerud HK

2. styremedlem: John Erik Molin, Fellesforbundet avd.6

 

Varamedlemmer:

1.Vegar Gebuhr, Fellesforbundet avd.6

2. Kristin Gundersen, Fellesforbundet avd.6

3. Tove Kolle,  Drammen AP  

4. Kristian Kirkerud, Buskerud AP


Vi ønsker VIVO velkommen til Folkets Hus Drammen SAMedi Buskerud som har vært i 1 etasje på Folkets Hus Drammen i noen år har meldt at de trenger større lokaler og vil flytte fra oss innen kort tid. 

Ny leietager er snart på plass og vi ønsker bokhandler VIVO velkommen som ny her på Folkets Hus. 

Velkommen skal de være !

Storhuskonferanse for Folkets Hus i Norge og Sverige
I dag og morgen, 30 og 31. Mars deltar Jan Petter fra oss i Drammen på "storhuskonferanse" for Folkets Hus.


Konferansen er en start på å samarbeide innad i FHL med fokus på store hus som jobber vesentlig annerledes en småhutrende våre.

Viktig å treffe de andre husene og kollegaer fra Sverige

FHL er 70 år i år og FRank Maier fra Arb.ark beretter om folkets hus historie i Norden.

Gjennomgang av rutiner og teknisk vedr brannberedskap
Den første gruppa på Folkets Hus Drammen SA har hatt gjennomgang av brannrutiner og forskrifter. Rømingsplaner og byggets beskaffenhet når det gjelder brann ble også behandla på samlingen.

Ny samling kommer, her håper vi å få med de resterende av oss på Folkets Hus.

"nytt jøkken" på Folkets Hus


Vi har investert i kjøkkenet vårt på Folkets Hus.

Kjøkkenet var fra -70 tallet og falt nå fra hverandre og det var både en utfordring å jobbe i og holde reint.

Nå er det lagt nytt gulvbelegg på hele kjøkkenet.

All gammel innredning er byttet ut alle skap og hyller til innredning i rustfritt stål slik det bør være på et storkjøkken.

Det er også byttet ut den gamle komfyren til et nytt kokeelement som også er billigere i bruk og betydelig enklere for reinhold.

Vi gleder oss over at vi har hatt muligheten til å oppgradere kjøkkenet vårt til en god og funksjonell standard 

Konrad Galaaen - Rallaren

På Folkets Hus sin sørvegg står et kunstverk av  "rallaren".

Dette verket er av Konrad Galaaen og har på mange måter blitt Folkets Hus Drammens varemerke i tillegg til FH logoen.

I tillegg til den store rallaren på veggen av FH finnes det mange versjoner på plakett rundt om i huset.

Dette er kunstneren slik han blir fremstilt i Store Norske Leksikon

Konrad Galaaen

Konrad Galaaen gikk både i malerklassen og på keramikklinjen på Statens håndverks- og kunstindustriskole i Oslo.

Allerede som student ble Galaaen lagt merke til, og i 1947 vant han førstepremie i Porsgrunds Porselænsfabriks konkurranse ved skolens keramikkavdeling. Konkurransen ble en døråpner for Galaaen, som ble ansatt ved bedriften samme år.

I 1952 tegnet Konrad Galaaen serviset Spire, en designklassiker som var i produksjon i mer enn 30 år. Spire kjennetegnes av det tynne ”risporselenet” og de organiske formene. Fra ut på 1950-tallet arbeidet Galaaen alt mer med porselen og keramikk i en friere kunstnerisk retning.

Galaaen utførte en rekke monumentale offentlige utsmykninger, deriblant til Philipsbygget i Oslo (1959). 1962 fikk han gullmedalje på den internasjonale keramikkutstillingen i Prag for en stor relieffutsmykning i chamotte. Galaaen sluttet på Porsgrund i 1990 etter 43 års tjeneste. 

Nå pusses kjøkkenet opp !

Den siste uken før jul (uke 51) starter oppussingen av kjøkkenet her på Folkets Hus Drammen.

Det inevesteres i nye skap, benker og kokeplater slik at kjøkkenet blir enkelt å jobbe i og enkelt og holde reint.

Nesten alt av skaper osv byttes ut med skap og flater i rustfritt stål. 

Vi gleder oss over at vi får på plass nytt kjøkken på huset.

Ny hovedleverandør av reinhold på Folkets Hus Drammen SA

Vi har byttet leverandør av reinholdstjenester på Folkets Hus SA

Valget falt på RenPluss


De ble valgt for de de "har orden i eget hus"

Det er viktig for Folkets Hus at vi velger leverendører som er åpne om arbeidsforhold, har sin dokumentasjon på plass og som svarer godt og ærlig på de spørsmålene vi fra husets side har.

RenPluss virker å følge opp HMS, "påse plikt" og bestemmelsene rundt almengjøring på en god måte, derfor er de da også valgt som leverandør på Folkets Hus Drammen SA

Vi ønsker RenPluss velkommen til Folkets Hus Drammen 

Tilgangskontroll på Folkets Hus Drammen

Som nevnt flere ganger er det nå satt på plass et system med elektroniske nøkler og låser på Folkets Hus.

Tilgangen er også blitt begrensa for trygghet til både våre leietagere og besøkende.

I praksis vil dette si at tilgangen til huset over 2 etg er begrensa hele tiden og for å komme inn i 3 og 4 etasje må en være utstyrt med brikke for tilgang. 

En må ha avtale om tid slik at en kan ringe på dørtelefonen til høyre for hovedinngangen til det stedet en skal besøke.

En kan selvfølgerlig også ringe vedkommende pr telefon som du ønsker å treffe i bygget slik at denne kommer å møter deg.

Ring på vent på svar så vil den du søker åpne for deg og komme og møte deg nede i gangen eller oppe ved døra i etasjen.

Så i praksis:
INGEN SLIPPES INN PÅ FOLKETS HUS UTEN AVTALE ELLER NØKKELBRIKKE

Spørsmål?

Ring Jan Petter på 95 08 18 92

I dag har 10 stk på Folkets Hus kurs

I dag er 10 stykker her ved Folkets Hus Drammen på kurs for å kunne bruke å kjenne hjertestarterne våre.

Huset har som kjent hjertestarter i 2 og 4 etasje.

De 10 som er tatt ut til kurs er fordelt på 2, 3 og 4 etasje og er mennesker som har sin daglige jobb i størst grad her på Folkets Hus.

2 etg - Petter  Dreier, Iris Haug, Terje Karlsen (2 og 4 etg)

3 etg - Astrid Gjertsen, Gry E. Juvelid, Jonny Birkeland

4 etg - Kristin Gundersen, Jette M. Øye, Gro Søgaard, Helge Breistein

Kurset holdes av Norsk Folkehjelp ved Erik Engh.


Takk for at dere stiller opp og gjør huset tryggere om situasjonen skulle oppstå !

Tilgang til folkets Hus fra 13. juni 16Nå er omtrent hele låssystemet programmert og installert slik det skal være på Folkets Hus Drammen.

Fra 13, juni vil også tilgangen opp i etasjene være begrenset om en ikke har en personlig brikke eller kort som er gitt tilgang nettopp til disse etasjene.

Dørene i 3 og 4 etasje samt heisen må en benytte denne løsningen for tilgang.

Brikkene kortene er personlige og er utstyrt med en personlig kode. All inn og utgang blir logget, og eventuelle feilmeldinger blir "plukket opp" for utbedring.

SÅ da er prosedyren slik:

Når en kommer på huset første gang en morgen legg på brikka på leseren ved hovedinngangen. Du vil da få tilgang.

Opp i heisen, legg på brikke kort velg ønsket etasje.

Fra trappegang, legg på brikke eller kort på leser og du vil få tilgang.

Den som skal inn på Folkets Hus utenfor arbeidstid, må slå sin personlige kode når panelet lyser opp. Trykk inn din personlige kode og avslutt med E (dette er viktig)

Kontakt Jan Petter ved spørsmål 950 81 892

Ny tilgang og låssystem ved Folkets Hus

Fra 15 april vil hele låssystemet og tilgangen til folkets hus være inne i en ny tid

Alle låser byttes og alle som ksla ha tilgang til bygget vil få brikker/ kort i stsdet for nøkkel.

Systemet er digitalisert og all tilgang ordnes via data og logges.

Den store endringen er at over 2 etasje på Folkets Hus må en ha gitt tilgang til dette i fremtiden.

Spørsmål? ta kontakt med Jan Petter 95 08 18 92

Alarmsystem på Folkets hus

Det er nå installert en god alarmløsning på Folkets hus.

Denne alarmen passer på husets tilganger. 

Det er også satt opp kameraer både i huset men også i bakgård og parkering slik at vi har mulighet for å følge med på hva som skjer eller har skjedd.

Alarmen er tilknyttet alarmsentral slik at om alarmen går har vi vektere raskt på plass

Automatisk lys-styring på Folkets Hus

Det elektriske anlegget har blitt bygget om slik at det nå er automatisk lys-styring på en del steder ved Folkets Hus Drammen.

Grunnen er at vi ser lyset blir stående på i spesielt trappeganger og korridorer 24 timer i døgnet. dette er både unødvendig dyrt og helt unødvendig fra et miljøperspektiv

Det er montert sensorer slik at så raskt en tar et skritt inn i de respektive rom slås lyset på automatisk.

Dette gjelder:

- Trappeganger
- Korridorer
- Toaletter
- Kopirom

Vi ønsker Fellesorganisasjonen (FO) velkommen til Folkets Hus

Fra 1 august flyttet FO Buskerud inn i 3 etasje i her i Folkets Hus Drammen.

Vi ønsker de hjertelig velkommen og ser frem til samvær og samarbeid.

VELKOMMEN !!

Ny "himling" utvendig gesims

I disse dagen legges ny himling i gesimsen rundt Folkets Hus. dette ser virkerlig bedre ut og det blir et løft med nytt lys og ny "look" ogå på dette utvedig.

det forventes å være ferdig i løpet av uke 11/2015

Begrenset parkering 26 og 27 februar 2015

PARKERING 26 - 27 FEBRUAR 2015

På grunn av arrangement i Drammen teater fredag vil parkeringen ved folkets hus begrenses slik at bare halve parkeringen kan benyttes (ref epost fra Europark under) henvendelsen er gitt europark fra Politiet som vurderer sikkerheten rundt teateret fra kl 22 torsdag kveld og frem til ca kl. 21 fredag kveld.

 

Plassen vil da stenges av fra skiltene til LO Buskerud og bakover mot teateret.

 

Om det blir problematisk med plass for oss på Folkets Hus kan vi benytte Øvre Torggate 14-16 i perioden.

 

Håper det ikke skaper de helt store problemene for dere som har plass på parkeringen.

 

 

 

Med hilsen

 

Jan Petter Gundersen

Styreleder

Folkets Hus Drammen blir Rasismefri Sone

Fra 15 september er Folkets Hus Drammen "Rasismefri Sone"

 

Her finnes lenken til Norsk Folkehjelp om konseptet: http://www.folkehjelp.no/Vaart-arbeid/Asyl-og-integrering/Rasismefri-sone

 

For oss på Folkets hus vil det tilsi at vi skal behandle alle med respekt i forhold til rasisme og diskriminering.

 

Alle våre leietagere må forholde seg til at vi ønsker å fremstå som tydelige i disse spørsmålene og fremstå som seriøse og deltagende i arbeidet mot diskriminering og rasisme i bred forstand.

 

Spørsmål, kontakt Arbeidsutvalget eller undertegnede.

 

 

 

Jan Petter Gundersen

StyrelederBredbånd over fiberløsning

Folkets Hus har lagt til rette for de leietagerne som ønsker høy og stabil fart på sin nettilkobling.

Det er lagt inn tilkoblingspunkter i hver etasje på Folkets Hus slik at det skal bli billigst og enklest for leietagerne og tegne egne avtaler med Telenor.

Ønsker leietagerne å gjøre avtale om bredbånd fiber så kontakt telenrs representant.

KJELL LANGFJORD
Kunderådgiver Fiberteamet

Telenor Bedrift

Mobil 90407028

 

kjell.langfjord@telenor.com

 
www.telenor.no/bedrift

 

Tyveri fra Folkets Hus

2 april hadde vi tyver på ferde på Folkets Hus desverre

Det ble stjålet prosjektor, lommebok fra 2 etg og en frankeringsmaskin og papir i 3 etasje på huset.

Forholdet er Politianmeldt.
 
Det blir ekstra kostnader for huset når slike ting skjer og det blir en litt plundrete hverdag for oss som ønsker å drive huset og holde tilbudene oppe.

Rutinenen endres for tilgangskontroll både til 2 etasje og oppover i bygget på sikt.

Arbeidsutvalget/ Folkets Hus Drammen SA

Siste nytt

Årets opprydding på Folkets Hus Dramme SA

 

Viforsøker ha en opprydding i huset en gang pr år.

 

Denne oppryddingen går ut på at hver av leietagerne tar for seg sine kontorer, boder osv og rydder slik at vi får bort de mengdene som har hopet seg opp i løpet av året. Det er med andre ord en dugnad for egen og felles nytte.

 

Folkets hus skaffer til veie containere hvor vi kan hive avfall.

 

Disse inndeles som følger, og blir stående i bakgården/parkeringa:

 

1 container vil være bestilt for papir som skal destrueres (her kan lister, protokoller og annet papir av alle arter kastes)

1-2 containere med annet avfall (her ser vi hvor mange vi trenger)

Datoene for denne dugnaden er uke 20 dvs 13 – 14 – 15 mai.

 

SETT AV DATOENE !!

 

Det som står på fellesarealer vil bli kastet om de respektive ikke tar det til deg.

 

Arbeidsutvalget

Parkering/ bakgård og lys

I bakgården på huset settes det opp ny belysning som er "diodebasert" i tillegg er det byttet dør inn til kjeller.

I budsjettet som legges i disse dager er det også budsjettert med en utbedring av plassen da detn begynner å bli både "dumpete" og "hullete"

Nytt utstyr i 2 etage / Kjøkken

Ny kombiovn er innstalert på kjøkkenet i 2 etasje. dette er en topp moderne ovn som vi vil ha glede av i mange år.

det ble innkjøpt en ny ovn etter at vi har hatt en heller uheldig erfaring med den leverenadøren vi først var i kontakt med. GP Storkjøkken fremstår desverre for oss som meget useriøs.

Vi valgte derfor å kjøpe fra annen leverandør og det vsite seg at den nye ovenen var på plass i løpet av få dager.

Siste nytt

I disse dager oppgraderes toalettene på Folkets Hus. Det settes inn nye dispensere og både "godlukt" og hånd/ overflaterens innstaleres på alle toaletter i alle etasjer

Pusser opp

Folkets Hus har brukt mye tid og energi på å gjøre huset mer tiltalende og brukervennlig.

Inngangspartiet er pusset opp med historiske bilder, ny skilting og belysning. Alt for atd et skal bli trivligere både å komme til og arbeidet på Folkets Hus